Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 וכו ' וכו'
#2 אם עם
#3 לא לו
#4 האלוקים אלוקים
#5 האבא אבא
#6 הזה זה
#7 את הנאצים לנאצים
#8 אל על
#9 ההסגר הסגר
#10 היה היו
#11 הנאציים הנאצים
#12 אומר מתאר
#13 על את
#14 ארדואינ ארדואינו
#15 היא שהיא
#16 כול כל
#17 אוכל ואוכל
#18 מתלבתת מתלבטת
#19 להתרשם להרשם
#20 זה הוא
#21 מטין מרטין
#22 מדע מידע
#23 המלחמת מלחמת
#24 יכולים יכלו
#25 שבעות שבועות
#26 יש היו
#27 שני שתי
#28 הספור הסיפור
#29 הרפיה ההרפיה
#30 מן המשפטים מהעמדה לדין
#31 יולדת היולדת
#32 יודע יודעת

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

לחצו כאן אם אתם צריכים לעשות הגהה למסמך וורד.