Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 וכו ' וכו'
#2 אם עם
#3 לא לו
#4 האלוקים אלוקים
#5 הזה זה
#6 אל על
#7 האבא אבא
#8 את הנאצים לנאצים
#9 אומר מתאר
#10 על את
#11 היה היו
#12 ארדואינ ארדואינו
#13 ההסגר הסגר
#14 היא שהיא
#15 הנאציים הנאצים
#16 אוכל ואוכל
#17 מן המשפטים מהעמדה לדין
#18 מדע מידע
#19 שני שתי
#20 זה הוא
#21 יולדת היולדת
#22 מטין מרטין
#23 המלחמת מלחמת
#24 יודע יודעת
#25 יש היו
#26 הספור הסיפור
#27 שבעות שבועות
#28 להתרשם להרשם
#29 הרפיה ההרפיה
#30 מתלבתת מתלבטת
#31 כול כל
#32 יכולים יכלו

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

בדקו את אפליקציית ההגהה לאייפון ולאייפד!