Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 לא לו
#2 את הנאצים לנאצים
#3 אל על
#4 הנאציים הנאצים
#5 ארדואינ ארדואינו
#6 הזה זה
#7 אומר מתאר
#8 אם עם
#9 היה היו
#10 הרפיה ההרפיה
#11 האבא אבא
#12 מדע מידע
#13 אוכל ואוכל
#14 שבעות שבועות
#15 הספור הסיפור
#16 היא שהיא
#17 יולדת היולדת
#18 יכולים יכלו
#19 המלחמת מלחמת
#20 מן המשפטים מהעמדה לדין
#21 כול כל

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

בדקו את אפליקציית ההגהה לאנדרואיד!