Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 אל על
#2 אם עם
#3 את הנאצים לנאצים
#4 ארדואינ ארדואינו
#5 אומר מתאר
#6 הנאציים הנאצים
#7 הזה זה
#8 יולדת היולדת
#9 כול כל
#10 מדע מידע
#11 שבעות שבועות
#12 הרפיה ההרפיה
#13 היא שהיא
#14 הספור הסיפור
#15 יכולים יכלו
#16 אוכל ואוכל
#17 המלחמת מלחמת
#18 מן המשפטים מהעמדה לדין

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

נסו את התוסף שלנו לOutlook!