Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 וכו ' וכו'
#2 אם עם
#3 לא לו
#4 האלוקים אלוקים
#5 האבא אבא
#6 אל על
#7 הזה זה
#8 את הנאצים לנאצים
#9 ההסגר הסגר
#10 היה היו
#11 היא שהיא
#12 הנאציים הנאצים
#13 אומר מתאר
#14 ארדואינ ארדואינו
#15 על את
#16 הרפיה ההרפיה
#17 שבעות שבועות
#18 שני שתי
#19 מטין מרטין
#20 יולדת היולדת
#21 יכולים יכלו
#22 מדע מידע
#23 מתלבתת מתלבטת
#24 יש היו
#25 מן המשפטים מהעמדה לדין
#26 להתרשם להרשם
#27 כול כל
#28 המלחמת מלחמת
#29 יודע יודעת
#30 הספור הסיפור
#31 אוכל ואוכל

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

לחצו כאן אם אתם צריכים לעשות הגהה לקורות החיים שלך.