Common mistakes in Hebrew

בשנים האחרונות, תיקנו מיליוני מילים במגוון טקסטים. כאן אנחנו מציגים טעויות נפוצות שמצאנו. הרשימה ממוינת לפי השכיחות של הטעויות. לא כל התיקונים מופיעים כאן, משיקולי אבטחת פרטיות.

מיקום לפני אחרי
#1 וכו ' וכו'
#2 אם עם
#3 לא לו
#4 האבא אבא
#5 הזה זה
#6 את הנאצים לנאצים
#7 האלוקים אלוקים
#8 אל על
#9 ארדואינ ארדואינו
#10 הנאציים הנאצים
#11 אומר מתאר
#12 היה היו
#13 ההסגר הסגר
#14 היא שהיא
#15 על את
#16 שירות השירות
#17 הוא היא
#18 יודע יודעת
#19 יש היו
#20 שבעות שבועות
#21 הרפיה ההרפיה
#22 מטין מרטין
#23 המלחמת מלחמת
#24 מדע מידע
#25 יקבלו יקבל
#26 מן המשפטים מהעמדה לדין
#27 זה הוא
#28 להתרשם להרשם
#29 אוכל ואוכל
#30 יכולים יכלו
#31 הספור הסיפור
#32 יולדת היולדת
#33 כול כל
#34 מתלבתת מתלבטת
#35 שני שתי

נסו בחינם

אנא הכנס את הודעתך
אנא בחר באיזו שפה לבצע את התיקון

בדקו את אפליקציית ההגהה לאייפון ולאייפד!